Showing posts with label durga puja 2011. Show all posts
Showing posts with label durga puja 2011. Show all posts

Wednesday, September 28, 2011

Navratri 2011

Maa Durga
                         Ya Devi Sarva Bhutesu Shakti rupena samsthita
                                      Namestasyai Namestasyai  Namestasyai Namo Namah 

Maa Durga Aarti 
    Jai ambe Gowrii maiyaa, Jai shyaamaa Gowrii
         Nishadina tumako dhyaavata, Hari brahma shivjii
Bholo Jai Ambe Gowri
 

Maang sinduur viraajat, Tiko mriga madako
Ujjvalase dho nainaa, Chandravadaniko
Bholo Jai Ambe Gowri.


Kanaka samaan kalevar, Raktaambar raaje,
Raktapushpa galamaalaa, Kantan par saaje,
Bholo Jai Ambe Gowri.


Kehari vaahana raajata, Khadaga khappara dhaari,
Sura nara muni jana sevata, Tinake dukha haari,
Bholo Jai Ambe Gowri.

Kaanana kundala shobhita, Naasaagre motii
 Kotika chandra divaakara, Sam raajata jyotii,
Bholo Jai Ambe Gowri.


Shumbha nishumbha vidaare, Mahishaasura ghaatii
Dhuumra vilochana nainaa, Nishidina madamaatii
Bholo Jai Ambe Gowri.  

Chanda Munda Samharo Sonitha Bheeja Hare,
       Madhu Kaidabha dhou Maare, Sura Bhaya heen kare,
Bholo Jai Ambe Gowri. 


Brahmaanii rudraanii, Tuma kamalaa raani
   Aagama-nigama bakhaanii, Tuma shiva pataraani,
Bholo Jai Ambe Gowri.


Chausatha yoginii gaavat, Nritya karata bhairon,
Baajata taala mridanga, Aura baajata damaruu,
Bholo Jai Ambe Gowri.


Tuma ho jaga kii maataa, Tuma hii ho bhartaa,
Bhaktan ki dukha hartaa, Sukha sampati kartaa,
Bholo Jai Ambe Gowri.


Bhujaa chaara ati shobhita, Vara mudraa dhaarii
Mana vaanchita phala paavat, Sevata nara naarii
Bholo Jai Ambe Gowri.


            Kanchana thaala viraajata, Agaru kapuura baatii
Mala ketu mein raajat, Kotiratana jyotii
Bholo Jai Ambe Gowri.


Maa ambe ki Aarthi jo koi nar Gave,
               Kahath Shivananda swami, sukha sampathi pave.
Bholo Jai Ambe Gowri.


Some earlier posts

Related Posts with Thumbnails